KOMPOST
Kompost to naturalny nawóz organiczny , który jest wynikiem rozkładu tlenowego ( kompostowania) odpadów roślinnych i zwierzęcych.Kompost powstaje w pryzmach kompostowych, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach. Kompost występuje także w przyrodzie - np. jako składnik ściółki leśnej.

Kompost wzbogaca glebę w próchnicę, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną, średnia zawartość kompostu w glebie to ok 5 %.
Stosuje się go jako składnik podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych i doniczkowych, ma także szersze zastosowanie jako nawóz organiczny w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie, w parkach i ogrodach, do nawożenia i reklutywacji.
Kompost produkowany jest w kompostowniach lub w skali mikro w kompostownikach.

Kompostownik to pojemnik o konstrukcji zamkniętej lub otwartej służący do organicznego rozkładu odpadów biodegradowalnych(kompostowania) w wyniku którego uzyskujemy kompost.
Kompostownik może przyjąć wiele form od tradycyjnego kompostownika z desek czy palet, poprzez kompostowniki plastikowe lub metalowe o konstrukcji otwartej , aż po formę termokompostownika , kompostownika obrotowego czy też bioreaktora.

Przykładowy kompostownik plastikowy możemy znaleźć w sklepach internetowych. Kompostowniki mogą być wykonane w tworzywa stucznego, metalu, drewna lub materiałów budowlanych ( np. cegieł) . Kompostowanie może odbywać się także poza kompostownikiem na pryźmie ( choć jest ono mniej efektywne niż w pojemniku).

Na temat kompostu wkrótce dużo więcej.


KOMPOST.COM.PL - tu wkrótce powstanie serwis o komposcie i kompostownikach.